GENERAL SANTOS CITY HYMN

Ating ipagdiwang ng buong galang
Si Heneral Paulino Santos
Kanyang talino, lakas at buhay
Dito niya ibinuhos
Upang lahat ay maninirahan
Panauhin man ay masisiyahan
Sa ating lungsod na kung tawagin ay
Heneral Santos City

Mag-aliw tayo sa liwasan at magsaya
Maraming tao mula pa man sa umaga
Sa abot ng tingin mga bundok nakikita
Sa taas kay ganda
Matutum siyang nangunguna
Dito sa Timog Cotabato

Naku! kay inam ng mga tanawin
Kay lapad ng mga bukirin
Nakahilirang tanim na puno
Ng pinya at mga saging
Tayong lahat ay may unawaan
Kristiyano, Muslim T’boli at B’laan
Sa ating lungsod na kung tawagin ay Heneral Santos City